รายการจัดส่งพัสดุ

ชื่อ-สกุล เลขที่การสั่งซื้อ หมายเลขพัสดู วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่ง
นาย อัศดายุทธ เสมรัตน์ i002 SHP5339890953TH 03/04/2567 05/04/2567
นาย จักรธร เมืองแก้ว v001 SHP4846551514TH 01/04/2567 05/04/2567
นาย อัศดายุทธ เสมรัตน์ s101 SHP1548451561TH 01/04/2567 05/04/2567
นาย จักรธร เมืองแก้ว i004 SHP2848516544TH 04/04/2567 05/04/2567
นาย อัศดายุทธ เสมรัตน์ v003 SHP9846515484TH 02/04/2567 05/04/2567